Skip to content

လြတ္လပ္ တရားမွ်တမႈမ႐ွိမဲ့ ၂၀၁၀ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ

May 17, 2010
tags:

၂၀၁၀ ေ႐ြးေကာက္ပြဲဟာ တရားမွ်တ လြတ္လပ္မႈ႐ွိမွာမဟုတ္ပါ

၂၀၁၀ ေ႐ြးေကာက္ပြဲဟာ စစ္အာဏာ႐ွင္စံနစ္ သက္ဆုိး႐ွည္ေစမဲ့ “ေကာက္ေ႐ြးပြဲ”သာ ျဖစ္မွာမုိ႔  လြတ္လပ္ၿပီး တရားမွ်တမဲ့ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ျဖစ္လာမွာမဟုတ္ပါ။

၂၀၁၀ ေ႐ြးေကာက္ပြဲဟာ စစ္အစိုးရကုိတရား၀င္ျဖစ္ေစမဲ့ နအဖ တဘက္သတ္ေရးဆြဲထားၿပီး မသမာတဲ့ နည္းေပါင္းစုံျဖင့္ ျပည္လုံးကၽြတ္ဆႏၵ ခံယူထားတဲ့ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒကုိ အသက္သြင္းမွာ  ျဖစ္ပါတယ္။

မတ္လ(၈)ရက္မွာ နအဖ ဥကၠဌက ထုတ္ျပန္လုိက္တဲ့ “ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား မွတ္ပံုတင္ျခင္း ဥပေဒ” နဲ႔ ေရြး ေကာက္ပြဲေကာ္မ႐ွင္ ဥကၠဌက မတ္လ(၁၇)ေန႔မွာေၾကညာတဲ့”ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား မွတ္ပံုတင္ျခင္း နည္းဥပေဒ”တုိ႔ ရဲ႕ အခန္း(၅)အေထြေထြက႑မွာ-ေကာ္မ႐ွင္က ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြအေပၚ လႊမ္းမိုးႏိုင္ပံုကို ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ ႏိုင္ငံေရးပါတီတခုဟာ ပါတီအေျခခံဥပေဒနဲ႔အညီ ပါတီစည္းမ်ဥ္း(သို႔မဟုတ္)ႏိုင္ငံေရးသေဘာတရားကို ျပင္ဆင္ တယ္ဆိုရင္ ေကာ္မရွင္ရဲ ႔ ခြင့္ျပဳခ်က္ရမွသာ အတည္ျဖစ္တယ္၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီေခါင္းေဆာင္ပိုင္းကို ေကာ္မရွင္က အခ်ိန္မေရြးေခၚယူၿပီး ၫႊန္ၾကားႏိုင္တယ္လို႔ ဆုိထားတဲ့အတြက္ ေကာ္မ႐ွင္ဟာ ႏိုင္ငံေရးပါတီ အားလံုးကို စီမံအုပ္ခ်ဳပ္တဲ့ ႀကီးၾကပ္ေရးအဖြဲ႔ ျဖစ္ေနပါတယ္။ ေကာ္မ႐ွင္ရဲ႕ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမွာ သမာသမတ္က်ေရး အေပၚ သံသယေတြႀကီးထြားႏိုင္စရာ မ်ားလွပါတယ္။

ေကာ္မ႐ွင္ရဲ ႔ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ဟာ အၿပီးအပိုင္ျဖစ္ေစရမယ္၊ ေကာ္မ႐ွင္ကို တရားစြဲဆိုပိုင္ခြင့္မရွိ၊ ေကာ္မ႐ွင္ဟာ ပါတီေတြကို ၫႊန္ၾကားႏိုင္တယ္၊ ႀကီးၾကပ္ႏိုင္တယ္၊ (၃) ႏွစ္အထိ ယာယီရပ္ထားႏိုင္ၿပီး ေနာက္ဆံုးမွာ ပါတီ မွတ္ပံုတင္ကို ပယ္ဖ်က္ၿပီး ပါတီကိုပါ ဖ်က္သိမ္းႏိုင္ခြင့္႐ွိတယ္လို႔ နအဖ ဥကၠဌက အမိန္႔ထုတ္ထားပါတယ္။ နအဖ ဥကၠဌ နဲ႔ ေကာ္မ႐ွင္ဟာ ဥပေဒအထက္မွာ႐ွိေနတဲ့ သေဘာပါ။ ဒါေၾကာင့္ ယင္းဥပေဒမ်ားမွာ မွန္ကန္ တရားမွ်တမႈ မ႐ွိႏိုင္ပါ။

ႏိုင္ငံတုိင္းလုိလုိမွာ တရား၀င္ႏိုင္ငံေရးပါတီအေနနဲ႔ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမဝင္လုိက မ၀င္ပဲေနလုိ႔ရၾကပါတယ္။ ၂၀၁၀ ေ႐ြးေကာက္ပြဲဥပေဒကေတာ့ အနည္းဆံုး မဲဆႏၵနယ္ေျမ (၃)နယ္မွာ မယွဥ္ၿပိဳင္ရင္ ႏိုင္ငံေရးပါတီအျဖစ္ ဆက္လက္ရပ္တည္ခြင့္ မရွိဘူးလို႔ ဆုိပါတယ္။ ပါတီမွတ္ပုံတင္လုိက္တာနဲ႔ မတရားတဲ့ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ ကုိလဲ အလိုအေလ်ာက္ယုံၾကည္လက္ခံၿပီးသားျဖစ္တာလို႔ ေ႐ြးေကာက္ပြဲဥပေဒက ဆိုထားပါတယ္။ မိမိဆႏၵမပါ တာကုိ အဓမၼေစခုိင္းေနတာပါ။

ဘယ္လုိပဲသုံးသပ္သုံးသပ္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲဥပေဒမွာ ေဖာ္ျပထားတဲ့ဥပေဒမ်ားဟာ မတရားတဲ့ဥပေဒေတြသာျဖစ္ပါတယ္။

သာမန္အၾကပ္၊ တပ္သားေတြ စစ္တပ္ကႏႈတ္ထြက္ခြင့္ရေရးအတြက္ ႏွစ္ ခ်ီေစာင့္ရပါတယ္။ လာမဲ့ေ႐ြးေကာက္ ပြဲမွာဝင္ဘုိ႔ ရာထူးႀကီးေတြယူထားတဲ့ စစ္ဗုိလ္ႀကီးမ်ားႏႈတ္ထြက္တာက်ေတာ့ ရက္ပုိင္းအတြင္း ‘အပ္ခ်ေလာင္း’နဲ႔ အစုလုိက္အၿပဳံလုိက္  အလြယ္တကူထြက္လုိ႔ ရသြားပါတယ္။ မလုိတမ်ဳိး လုိတမ်ဳိး စစ္အာဏာ႐ွင္စံနစ္ရဲ႕ အစီ အမံျဖစ္ပါတယ္။ လာမဲ့`ေကာက္ေ႐ြးပြဲ’မွာ စစ္ဘက္အုပ္စုႀကီးစုိးေရးအတြက္ပါ။ ၂၀၁၀ ေ႐ြးေကာက္ပြဲဟာ သမာ သမတ္က်က် တရားမွ်တၿပီးလြတ္လပ္မႈ ႐ွိမွာမဟုတ္ပါ။

ႀကံ႕/ဖြံ႕ပါတီအျဖစ္တည္ေထာင္ရာမွာလဲ ႐ွင္း႐ွင္းလင္းလင္းမ႐ွိပါ။ ပါတီရဲ႕ အမည္၊ အလံ၊ ေဆာင္ပုဒ္၊ ဝတ္စုံ စတာ ေတြဟာ လူမႈေရးအဖြဲ႕ျဖစ္တဲ့ ႀကံ႕/ဖြံ႕အသင္းအတိုင္း ထပ္တူျဖစ္ေနလ်က္ပါ။ ႀကံ႕/ဖြံ႕အသင္းရဲ႕ ျပည္သူ႔ဘ႑ာ ပစၥည္းမ်ားကုိလဲ မလိမ့္တပတ္လုပ္ ေမာင္ပိုင္စီးၿပီး ႀကံ႕/ဖြံ႕ပါတီအသြင္ လုပ္ေဆာင္သြားမဲ့ သေဘာက ေပၚလြင္ လ်က္ပါ။ အသင္းနဲ႔ပါတီ သီးျခားျဖစ္ေၾကာင္း အတိအလင္းေၾကညာတာလဲမ႐ွိပဲ ေခ်ာ္လဲေရာထုိင္ေနဆဲပါ။ ႐ိုးသားပီျပင္ အျမင္ၾကည္လင္မႈမ႐ွိပါ။

တရားဝင္အစုိးရမ်ားေတာင္မွ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမဝင္မဲ့ သမာဓိလူႀကီးမ်ားပါဝင္တဲ့ ၾကားျဖတ္အစုိးရထံ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အာဏာအပ္ၿပီး ရာထူးမ်ားမွထြက္ကာ ႏိုင္ငံေရးဝန္ထမ္းမ်ားဘဝ ခဝါခ်လ်က္ ဥပေဒနဲ႔အညီ ေ႐ြးေကာက္ပြဲဝင္ဘို႔ ျပင္ဆင္ၾကေလ့႐ွိပါတယ္။ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမွာ လက္႐ွိအာဏာအ႐ွိန္အဝါလႊမ္းမိုးမႈကင္းေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ၾကရ တာပါ။ တရားမဝင္တဲ့အာဏာသိမ္း စစ္အစုိးရအရာ႐ွိႀကီးမ်ားကေတာ့ ‘ေနာင္လဲငါတုိ႔ပဲ-အခုလဲငါတို႔ပဲ’ ဆုိၿပီး ဥပ ေဒအျပင္ကလူမ်ားအျဖစ္ ျပဳမူေနၾကတာပါ။

နအဖရဲ႕ေ႐ြးေကာက္ပြဲဥပေဒနဲ႔ ေကာ္မ႐ွင္ဥပေဒမ်ားကုိ မ်က္ကြယ္ျပဳကာ ဥပေဒကင္းလြတ္ခြင့္ရမဲ့ စစ္ဘက္ လႊတ္ေတာ္ အမတ္ ၂၅% ကုိ စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ကခန္႔ထားမွာပါ။ `ေကာက္ေ႐ြးပြဲ’ကတက္လာမဲ့ စစ္ဗိုလ္လူထြက္ အမတ္ေပါင္းမ်ားစြာနဲ႔ပူးေပါင္းကာ ဥပေဒအထက္မွာ မိန္႔မိန္႔ႀကီး႐ွိေနမဲ့ စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ရဲ႕ေအာက္ကေန ျပည္သူ႔အာ ဏာကုိအလြဲသုံးႏိုင္ဘို႔ ႀကိဳတင္ႀကံစည္တာသာျဖစ္တဲ့အတြက္ ၂၀၁၀ ေ႐ြးေကာက္ပြဲဟာ သမာသမတ္က် မွ်တ လြတ္လပ္မႈ ႐ွိမွာမဟုတ္ပါ။

သမာသမတ္က် မွ်တ လြတ္လပ္မႈ႐ွိတဲ့ေ႐ြးေကာက္ပြဲျဖစ္လာဘုိ႔ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္တဲ့နည္းလမ္း႐ွိပါတယ္။

          ၂၀၁၀ ေ႐ြးေကာက္ပြဲကုိေ႐ႊ႕ဆုိင္းလိုက္ပါ။

          သမာဓိလူႀကီးမ်ားျဖင့္ ၾကားျဖတ္အစိုးရ ဖြဲ႕စည္းေပးပါ။

          တရားတဲ့ေ႐ြးေကာက္ပြဲဥပေဒမ်ား ျပဌာန္းေပးပါ။

          သမာသမတ္က်တဲ့ေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မ႐ွင္ဖြဲ႕ေပးပါ။

          မွန္ကန္တဲ့ေကာ္မ႐ွင္ဥပေဒမ်ားထုတ္ျပန္ေပးပါ။

          အမ်ားလက္ခံႏိုင္မဲ့အေျခခံဥပေဒျဖစ္ေအာင္ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒကုိျပင္ဆင္ေပးပါ။

လြတ္လပ္မွ်တၿပီး လိမ္လည္လွည့္ျဖားျခင္းကင္းတဲ့ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားနဲ႔ အမ်ားပါ၀င္ႏိုင္တဲ့ ေ႐ြးေကာက္ပြဲက်င္းပေပးပါ။

ဒီလုိသာေဆာင္ရြက္ေပးမယ္ဆုိရင္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ေစာင့္ၾကည့္အကဲျဖတ္အဖြဲ႕မ်ားမလုိေတာ့ပါ။ စစ္မွန္တဲ့ ျပည္သူ႔အစုိးရလဲ ေပၚေပါက္လာမွာပါ။ နတ္လူသာဓုေခၚၾကမွာပါ။

ျပည္သူအမ်ားစုေကာင္းစားၿပီး လူတစုမေကာင္းစားမဲ့အလုပ္ကုိမလုပ္တဲ့၊ လူတစုေကာင္းစားၿပီး ျပည္သူအမ်ားစု မေကာင္းစားမဲ့အလုပ္သာ လုပ္ေလ့႐ွိတဲ့ အာဏာ႐ွင္ေတြကေတာ့ ေဆာင္႐ြက္ေပးဘုိ႔ေနေနသာသာ အိပ္မက္ ေတာင္ မက္မွာမဟုတ္ဘူးလုိ႔ထင္ျမင္မိပါတယ္။

ႏွင္းယုလြင္ –  တုိက်ဳိ၊ ဂ်ပန္ – ၂၀၁၀ ေမ ၁၈

 

၂၀၁၀ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမွ ထြက္ေပၚလာမဲ့ လႊတ္ေတာ္နဲ႔အာဏာပုိင္မ်ားဟာ ျပည္သူ႔ဆႏၵကုိ ထင္ဟပ္မွာမဟုတ္ပါ 

ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္းဆန္းတည္ေထာင္ခဲ့တဲ့တပ္မေတာ္လုိ ‘ျပည္သူသာအမိ ျပည္သူသာအဘ’ လုိ႔ ခံယူခ်က္မ်ဳိး မဟုတ္ပဲ လက္႐ွိအာဏာ႐ွင္ရဲ႕ခါးပိုက္ေဆာင္စစ္တပ္ဟာ ‘တပ္မေတာ္သာအမိ တပ္မေတာ္သာအဘ’ အျဖစ္ စစ္တပ္မိသားစုအတြက္သာရပ္တည္ေနတာပါ။ ျပည္သူအမ်ားစုအတြက္မဟုတ္ပါ

ႀကံ႕ဖြံ႕အဖြဲ႕ရဲ႕ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းမွအစ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားဟာ စစ္အာဏာ႐ွင္စံနစ္ သက္ဆုိး႐ွည္ေရးအတြက္ ဒီမိုကေရ စီေရးလႈပ္႐ွားသူမ်ားအေပၚ နည္းမ်ဳိးစုံျဖင့္ ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ျခယ္ေျခာက္လွန္႔လ်က္႐ွိေနဆဲျဖစ္ပါတယ္။

လက္႐ွိစစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားဟာ လာမည့္ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္ စစ္တပ္မွထြက္လုိက္ေသာ္လဲ စစ္အစုိးရ၏ရာထူးမ်ားမွ မႏႈတ္ထြက္ေသးပါ။ လူမႈေရးအသင္းအျဖစ္ဖြဲ႕စည္းထားတဲ့ ႀကံ႕ခုိင္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအသင္း ကုိ ႏိုင္ငံေရးပါတီအျဖစ္အသြင္ေျပာင္းၿပီး ယင္းဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားကေ႐ြးေကာက္ပြဲ၀င္ၾကမွာျဖစ္ပါတယ္။ ထုိအသင္း ရဲ႕နာယကမွာ နအဖဥကၠဌသာျဖစ္ပါတယ္။ ယခုအသြင္ေျပာင္းလိုက္တဲ့ ႀကံ႕ခုိင္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီတြင္ေကာ နာယကမွာ မည္သည့္အေနအထားတြင္ပါ၀င္ေနမလဲႏွင့္ မပါ၀င္ေသာ္လဲ မည္သုိ႔ပတ္သက္မႈ႐ွိေနမလဲကုိ ဆန္း စစ္ရမွာျဖစ္ပါသည္။ ေသခ်ာတာကေတာ့ နာယကဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး၏အလုိဆႏၵကုိ မဆန္႔က်င္ရဲပဲ လုိက္နာ ေဆာင္႐ြက္ၾကရမွာပဲျဖစ္ပါတယ္။ သူရဲ႕ေလာင္းရိပ္အာက္ကလြတ္ႏိုင္ၾကမည္မဟုတ္ပါ။

စစ္တပ္တခုဟာ စစ္ဘက္ဆုိင္ရာကိစၥမ်ားအတြက္ တေသြးတသံတမိန္႔စံနစ္ကုိက်င့္သုံးျခင္းဟာ စစ္ေရး သဘာဝအေလ်ာက္ လုိအပ္ပါတယ္။ သို႔ေသာ္လဲ ျပည္သူ႔အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတြင္ အမ်ားျပည္သူမ်ားအေပၚ တေသြး တသံတမိန္႔ကုိက်င့္သုံးျခင္းသည္ မမွန္ကန္ပါ။ ယင္းသို႔က်င့္သုံးလွ်င္ ဒီမိုကေရစီစံနစ္ႏွင့္ ဆန္႔က်င္ေနမည္ျဖစ္ ပါတယ္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ လာမည့္ေ႐ြးေကာက္ပြဲဟာ လြတ္လပ္မႈမ႐ွိႏိုင္သလုိ တရားမွ်တမႈလည္းမ႐ွိႏိုင္ပါ။

ျပည္ေထာင္စု ႀကံ့ခုိင္းေရးနဲ႔ ဖြံ႕ၿဖဳိးေရးအသင္းကုိ နအဖက ၁၉၉၃ ခု စက္တင္ဘာလ ၁၅ ရက္ေန႔တြင္ စတင္ တည္ေထာင္ခဲ့ၿပီး နအဖဥကၠဌ ဦးစီးတဲ့ နအဖအဖြဲ႕ဝင္မ်ားႏွင့္ဝန္ႀကီးမ်ားက နာယကအဖြဲ႕ဝင္မ်ားႏွင့္ ဗဟုိ ေကာ္မီတီဝင္မ်ားအျဖစ္ ပါ၀င္ထားတာပါ။ နအဖပုိင္အသင္းကုိ ပါတီအျဖစ္ ျပန္ဖြဲ႕လုိက္ေတာ့လဲ နအဖရဲ႕ပါတီ ပဲျဖစ္လာတာပါပဲ။ ဝတ္စုံသာေျပာင္းၿပီး လူမေျပာင္း မူမေျပာင္းလမ္းစဥ္ပါပဲ။ အင္အားကလဲ ၂၂  သန္းေလာက္႐ွိ တယ္ဆုိပါတယ္။

တဘက္သတ္အတည္ျပဳထားတဲ့ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒႏွင့္ မတရားတဲ့ေ႐ြးေကာက္ပြဲဆုိင္ရာဥပေဒမ်ားဟာ လူထုဆႏၵစစ္စစ္ကုိ ေပၚလြင္ထင္ဟပ္ျခင္းမ႐ွိေၾကာင္း ကမၻာႏွင့္အဝွမ္းေထာက္ျပေျပာဆုိေနေသာ္လဲ နအဖဟာ သူတုိ႔ဘာသာသတ္မွတ္ထားတဲ့ လမ္းေၾကာင္းကုိ တေ႐ြးသားမွေျပာင္းလဲမည္မဟုတ္ပါ။ သူတုိ႔ျဖစ္ေစခ်င္တဲ့ ရည္႐ြယ္ခ်က္အတုိင္း အခ်ိန္ကုိက္ကာ အခ်ိန္လုိက္လုပ္ေဆာင္ေနတာပါ။

ေပၚေပါက္လာမည့္ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အာဏာပုိင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားဟာ လူထုအမ်ားစုအက်ဳိးေကာင္းစားေရးထက္  နအဖႏွင့္အလုိေတာ္ရိမ်ားပါဝင္တဲ့ လူနည္းစုအက်ဳိးေကာင္းစားေရးကုိသာ ေသခ်ာလုပ္ကုိင္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ႀကံ႕ဖြံ႕ပါတီရဲ႕ လူ၀တ္လဲ စစ္ဘက္အႀကီးအကဲမ်ားႏွင့္ မျဖစ္မေနပါ၀င္မည့္ စစ္တပ္ခန္႔ ၂၅%ေသာ အမတ္မ်ား သာ လာမည့္လႊတ္ေတာ္မွာ ႀကီးစုိးလႊမ္းမုိးေနမွာျဖစ္ပါတယ္။ က်န္လူနည္းစုထဲတြင္လဲ သူတုိ႔စိတ္ႀကိဳက္ “ေဗါင္းေတာ္ၿငႇိမ့္ စိတ္ေတာ္သိ အလုိေတာ္ရိ” မ်ားစြာ ပါေနမွာျဖစ္ပါတယ္။ စစ္အာဏာ႐ွင္မူဝါဒ မေျပာင္းပဲ ယူနီေဖာင္းေျပာင္း႐ုံမွ်ျဖင့္ ယင္းတုိ႔ပါ၀င္ျဖစ္ေပၚလာမည့္ လႊတ္ေတာ္တုိ႔  အာဏာပုိင္အဖြဲ႕အစည္းတုိ႔ဟာ လူထုဆႏၵကုိအမွန္တကယ္ ကုိယ္စားျပဳမည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား လုံးဝမျဖစ္ႏိုင္ပါ။

ႏွင္းယုလြင္ –  တုိက်ဳိ၊ ဂ်ပန္ – ၂၀၁၀ ဧၿပီ ၃၀

 

၂၀၁၀ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ မပါဝင္သင့္ပါ

၂၀၁၀ အတြင္းက်င္းပမဲ့ နအဖရဲ႕ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ မည္သည့္ရည္႐ြယ္ခ်က္ျဖင့္ျဖစ္ေစ  တုိင္းရင္းသားပါတီမ်ား အေနႏွင့္ ဝင္ေရာက္ပါဝင္ျခင္းမျပဳသင့္ေၾကာင္းတင္ျပလုိပါသည္။

၁။       ။ နအဖ၏ အမ်ဳိးသားညီလာခံသည္ အတုအေယာင္ညီလာခံသာျဖစ္ျခင္း

၂။       ။ နအဖမွတဘက္သတ္ေရးဆြဲထားေသာ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံအေျခခံဥပေဒသည္ တုိင္းရင္းသား အမ်ားျပည္သူမ်ားအတြက္ အက်ဳိးျပဳမည့္ဥပေဒမ်ားမဟုတ္ပဲ၊ စစ္အာဏာ႐ွင္စနစ္သက္ ဆုိး႐ွည္ရန္သာျဖစ္ျခင္း

၃။       ။ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံအေျခခံဥပေဒကုိ အတည္ျပဳရန္ ျပည္လုံးကၽြတ္ဆႏၵခံယူပြဲတြင္ မသမာမႈနည္း ေပါင္းစုံျဖင့္ ေထာက္ခံမဲမ်ားအဓမၼေကာက္ယူခဲ့ျခင္း

၄။       ။ ၂၀၁၀ ေ႐ြးေကာက္ပြဲဆုိင္ရာဥပေဒမ်ားသည္ မတရားထုတ္ျပန္သည့္ သမာသမတ္မက်ေသာ ဥပေဒ မ်ားျဖစ္ျခင္း

၅။       ။ ႏိုင္ငံတြင္ ျပည္ေထာင္စုတပ္မေတာ္တခုတည္း႐ွိရမည္ဆုိသည့္မူျဖင့္ နအဖက အပစ္ရပ္  ၿငိမ္းအဖြဲ႕ မ်ားကုိ ပထမအေနႏွင့္ နယ္စပ္ေစာင့္တပ္ဖြဲ႕မ်ားကုိ လက္႐ွိ နအဖစစ္တပ္ေအာက္တြင္ထား႐ိွၿပီး ေနာင္ေသာ္ အပစ္ရပ္ၿငိမ္းအဖြဲ႕မ်ားကုိ လက္နက္ျဖဳတ္မည့္စီမံကိန္းကုိ ေဖာ္ေဆာင္မွာျဖစ္ျခင္း

၆။       အနာဂတ္တြင္ မည္သည့္တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစုမ်ားတြင္ ကုိယ္ပုိင္လက္နက္ကုိင္တပ္ဖြဲ႕မ်ား ႐ွိမည္ မဟုတ္ျခင္း

ရ။       အကယ္၍ အမ်ားလက္ခံႏိုင္ဘြယ္မ႐ွိေသာ ၂၀၁၀ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ တုိင္းရင္းသားပါတီမ်ား အေနႏွင့္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္အေရြးခံရေသာ္လည္း ၂၅%ေသာစစ္တပ္လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ား၏ ႀကိဳးကုိင္ျခယ္လွယ္မႈ ေအာက္တြင္သာ လႈပ္႐ွားရမည္သာျဖစ္ျခင္း

          တုိ႔ေၾကာင့္ ၂၀၁၀ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမွေပၚထြက္လာမည့္ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္အစုိးရသည္ စစ္မွန္ေသာ ဒီမိုကေရစီစံနစ္ကုိ လုံးဝမက်င့္သုံးပဲ ဒီမိုကေရစီမ်က္ႏွာဖုံးစြပ္ စစ္အာဏာ႐ွင္စနစ္ကုိသာ ဆက္လက္ က်င့္သုံး မွာျဖစ္ေၾကာင္းထင္႐ွားပါသျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတုိင္းရင္းသားအမ်ားစုမွာ စစ္ကၽြန္အျဖစ္ႏွင့္သာ ႏြံနစ္ေနၾကရမွာျဖစ္ ပါသည္။

တုိင္းရင္းသားပါတီမ်ားအေနႏွင့္ ဝင္ေရာက္ပါဝင္ျခင္းမျပဳသင့္ေၾကာင္းတင္ျပလုိပါသည္။ 

ႏွင္းယုလြင္ –  တုိက်ဳိ၊ ဂ်ပန္ – ၂၀၁၀ ဧၿပီ ၁၇

Advertisements
No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: